Tỉnh thành‎ > ‎

Hải Dương

Diện tích: 1.650,2 km²
Dân số: 1.712,8 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Hải Dương
Các huyện

  • Thị xã: Chí Linh
  • Huyện: Nam Sách, Thanh Hà, Kinh Môn, Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang.
Dân tộc:Việt (Kinh), Hoa, Sán Dìu, Mường.


Đến, thấy và cảm nhận:

Du ký

Comments