Tỉnh thành‎ > ‎

Hà Tĩnh

Diện tích: 6.025,6 km²
Dân số: 1.228,0 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Hà Tĩnh
Các huyện, thị:
- Thị xã: Hồng Lĩnh.
- Huyện: Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Vũ Quang, Lộc Hà.
Dân tộc: Việt (Kinh), Thái, Chứt, Mường.

 

Đến, thấy và cảm nhận:

Du ký

Địa lý - địa danh


Comments