Tỉnh thành‎ > ‎

Hà Nam

Diện tích: 860,2 km²
Dân số:: 786,3 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Phủ Lý
Các huyện: Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm, Bình Lục.
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Mường, Hoa..


Đến, thấy và cảm nhận:

Ẩm thực

Lịch sử - Giai thoại

Con người

Cảm nhận


Comments