Tỉnh thành‎ > ‎

Gia Lai

Diện tích: 15.536,9 km²
Dân số: 1.300,9 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Pleiku
Các huyện:

  • Thị xã: An Khê, Ayun Pa
  • Huyện: Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đức Cơ, la Grai, Kbang, Krông Pa, Kông Chro, Mang Yang, Đắk Đoa, la Pa, Đak Pơ, Phú Thiện, Chư Pưh.
Dân tộc: Việt (Kinh), Gia Rai, Ba Na, Tày...

 

Đến, thấy và cảm nhận:

Du ký

Ẩm thực

Lịch sử - Giai thoại

Con người

Cảm nhận


Comments