Tỉnh thành‎ > ‎

Cao Bằng

Diện tích: 6.724,6 km²
Dân số: 513,1 nghin người (2010)
Tỉnh lỵ: Thị xã Cao Bằng.
Các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Nguyên Bình, Hoà An, Phục Hoà, Quảng Uyên, Hạ Lang, Thạch An.
Dân tộc: Tày, Nùng, Dao, H'Mông, Việt (Kinh), Sán Chay...

 

Đến, thấy và cảm nhận:

Du ký

Comments