Tỉnh thành‎ > ‎

Bình Phước

Diện tích: 6.874,4 km²
Dân số: 893,4 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ:
Thị xã Đồng Xoài
Đơn vị hành chính

  • Các thị xã: Bình Long, Phước Long
  • Các huyện:Đồng Phú, Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Hớn Quảng.
Dân tộc: Việt (Kinh), Xtiêng, Khmer, Nùng, Tày. 


Đến, thấy và cảm nhận:

Chùa ‎‎(Xưa và nay)‎‎

Comments