Tỉnh thành‎ > ‎

Bắc Ninh

Diện tích: 822,7 km²
Dân số: 1.034,2 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Bắc Ninh.
Thị xã: Từ Sơn.
Các huyện: Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài.
Dân tộc: Việt (Kinh), Nùng, Mường,Tày...

 

Đến, thấy và cảm nhận:
Comments