Tỉnh thành‎ > ‎

Bắc Giang

Diện tích: 3.827,8km²
Dân số: 1.560,3 nghìn người (2010)
Tỉnh lỵ: Thành phố Bắc Giang
Các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hoà.
Dân tộc: Việt (Kinh), Nùng, Sán Chay, Sán Dìu, Hoa, Tày...


Đến, thấy và cảm nhận:
Comments