Nhà thờ Trung Đồng

Nhà thờ Trung Đồng
Nơ Trang Long, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 064.
Comments