Nhà thờ Thủ Lựu

Nhà thờ Thủ Lựu
Khu phố 2, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 064.


Comments