Nhà thờ Phước Thành

Nhà thờ Phước Thành
Đường 30 tháng Tư, phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 064.




Comments