Nhà thờ Phước Tân

Nhà thờ Phước Tân
Khu phố 6, phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 064.
Comments