Nhà thờ Hải Xuân

Nhà thờ Hải Xuân
Khu phố 2, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 064.
Comments