Nhà thờ Gioan Baotixita

Nhà thờ Gioan Baotixta
1 Trần Bình Trọng, phường 8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 064.
Comments