Nhà thờ Châu Pha

Nhà thờ Châu Pha
Ấp Tân Ninh, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 064.
Comments