Nhà thờ Hải Sơn

Nhà thờ Hải Sơn
Xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 064.3876136
Comments