Nhà thờ Vinh Trung

Nhà thờ Vinh Trung
Xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 064.3881225


Comments