Nhà thờ Thiện Phước

Nhà thờ Thiện Phước
Nông trường Xà Bang, xã Xà Banng, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 064.3885531
Comments