C.09. Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình (tiếng Latin: Dioecesis de Thai Binh) là một giáo phận Công giáo Rôma tại Việt Nam nằm trên địa bàn của hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên với diện tích 2.207 km2. Theo số liệu của Giáo hội năm 2004, Giáo phận này hiện có khoảng 120.000 tín đồ trên tổng số dân khoảng gần 3 triệu người.

Cai quản Giáo phận Thái Bình hiện nay là Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ.
Tòa Giám mục Thái Bình

Địa chỉ : 2 Trần Hưng Ðạo, Thị Xã Thái Bình
Tel : (36)-831-361
E-mail :
Web site : http://giaophanthaibinh.org
Năm thành lập :
Diện tích : 2,200 Km2
Số Giáo dân : 116,399
Số Giáo hạt : 6
Số Giáo xứ : 102 - 362 Giáo họ

Lược sử:

Thái Bình tuy là một trong những vùng đất hình thành các giáo xứ Công giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, Giáo phận Thái Bình lại là giáo phận được thành lập muộn nhất trong Giáo tỉnh Hà Nội. Ngày 9 tháng 3 năm 1936, Giáo hoàng Piô XI ban Sắc chỉ Praecipuas inter Apostolicas thành lập Giáo phận Thái Bình gồm hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, tách ra từ Giáo phận Bùi Chu. Ngày 15 tháng 6 năm đó, Tòa Thánh bổ nhiệm một linh mục dòng Dominic người Tây Ban Nha tên là Juan Casado Obispo làm giám mục đại diện tông tòa Thái Bình. Ông có tên Việt là Thuận và trở thành giám mục tiên khởi của giáo phận.

Tuy là một giáo phận nhỏ nhưng Giáo phận Thái Bình là quê hương của 19 người trong số 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam.

Giáo xứ - Nhà thờ


Comments