C.08. Giáo phận Thanh Hóa

Giáo phận Thanh Hóa (tiếng Latin: Dioecesis de Thanh Hoa) là một giáo phận Công giáo Rôma tại Việt Nam. Giáo phận này có diện tích 11.168 km², tương ứng với toàn bộ tỉnh Thanh Hóa, với khoảng 9 vạn giáo dân, chiếm 3% dân cư trong vùng.

Giám mục đương nhiệm là Giuse Nguyễn Chí Linh cai quản giáo phận này từ năm 2004.
Tòa Giám mục Thanh Hóa

Địa chỉ : 50 Nguyễn Trường Tộ, Thị Xã Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Tel : (037)-853-138
E-mail : tgmth@hn.vnn.vn
Web site : http://gpthanhhoa.org/
Năm thành lập :1932
Diện tích : 11,168 km2
Số Giáo dân : 135,006
Số Giáo hạt : 6
Số Giáo xứ : 50

Lược sử:

Giáo phận Thanh Hóa được thành lập vào ngày 7 tháng 5 năm 1932, tách ra từ Giáo phận Phát Diệm. Địa bàn Giáo phận bấy giờ gồm 2 tỉnh Thanh Hóa và Sầm Nưa (Lào) với diện tích khoảng 21.000km2, dân số khoảng 1,5 triệu người, trong đó có 4,4 vạn giáo dân bao gồm cả 7.000 người thuộc các dân tộc thiểu số. Lúc ấy nếu không tính 5 xứ thuộc Châu Lào, giáo phận chỉ có 18 giáo xứ, với 16 thừa sai, 48 linh mục Việt Nam, 82 thầy giảng, một ký túc xá của Dòng Đức Bà Truyền Giáo, một Tu viện Dòng Kín Camêlô.

Năm 1952, vùng địa phận Sầm Nưa được nhập về Giáo phận Tông tòa Viêng Chăn. Giáo phận Thanh Hóa có diện tích như ngày nay.

Theo Wikipedia

Giáo xứ - Nhà thờ


Comments