B.01. Giáo phận Quy Nhơn

Giáo phận Qui Nhơn (tiếng Latin: Dioecesis Quinhonensis) là một giáo phận Công giáo Rôma ở Việt Nam. Giáo phận này tương ứng địa bàn 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, với tòa giám mục đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vào năm 2004, Giáo phận Qui Nhơn có diện tích 16.200 km², với 62.520 giáo dân (chiếm khoảng 1.7% dân số), 70 linh mục và 36 giáo xứ.

Đương kim Giám mục cai quản giáo phận hiện là Matthêu Nguyễn Văn Khôi (từ năm 2012).
Tòa Giám mục Quy Nhơn

Địa chỉ : 116 Trần Hưng Ðạo, Thành Phố Qui Nhơn
Tel : (56)-821-737
E-mail : tgmqnhon@dng.vnn.vn
Năm thành lập: 1925
Diện tích : 16,200 km2
Số Giáo dân : 62,520
Số Giáo xứ : 37

Lược sử:

Giáo phận Qui Nhơn có thể được xem một trong 2 giáo phận có lịch sử hoạt động lâu đời. Ngày 9 tháng 9 năm 1659, Tòa Thánh đã thành lập hai giáo phận Đàng Ngoài và Đàng Trong trên phần lãnh thổ tương ứng với 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia ngày nay. Giáo phận Đàng Trong tương ứng vùng đất Đàng Trong và Cao Miên bấy giờ, được giao cho Giám mục hiệu tòa Berytus Lambert de la Motte làm Đại diện Tông tòa, lấy Quy Nhơn làm trung tâm truyền giáo ở Đàng Trong.

Địa giới giáo phận ổn định trong gần 200 năm, đến năm 1844 thì được chia thành Giáo phận Đông Đàng Trong (tương ứng từ Quảng Bình đến Bình Thuận ngày nay) và Tây Đàng Trong (tương ứng với Nam Bộ Việt Nam và Campuchia). Năm 1850, Giáo phận Đông Đàng Trong một lần nữa được chia thành Giáo phận Đông Đàng Trong (từ Quảng Nam đến Bình Thuận) và Bắc Đàng Trong (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Năm 1924, Giáo phận Đông Đàng Trong được đổi thành Giáo phận Qui Nhơn, theo tên địa phương đặt Tông tòa Giám mục.

Năm 1932, Tòa Thánh tách xứ truyền giáo Kontum (tương ứng Tây Nguyên ngày nay) khỏi Giáo phận Qui Nhơn để thành lập Giáo phận Kontum. Đến năm 1957, hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận thuộc địa phận cũng được tách ra, hợp với hai tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy (thuộc địa phận Sài Gòn) để thành lập Giáo phận Nha Trang.

Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Giáo phận Qui Nhơn được Tòa Thánh nâng lên thành Giáo phận chính tòa. Năm 1963, vùng Quảng Nam - Đà Nẵng được tách ra để thành lập Giáo phận Đà Nẵng. Từ đó, Giáo phận Qui Nhơn ổn định địa giới cho đến ngày nay.

Theo Wikipedia
Comments