Nhà thờ Hòa Hiệp

Địa chỉ : Cây số 6 phường Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai

Năm 1954, Cha Đaminh Lê Duy Thức đã dẫn một số giáo dân làng Kẻ Sặt, Hải Dương đến định cư tại cây số 6 xã Hố Nai, quận Đức Tu, Tỉnh Biên Hòa. Thời gian đầu, Cha Đaminh mua lại khu đất của sở cao su Bình Trước với diện tích 25,7 ha.

Hai năm sau, 1956 Cha Đaminh đã cùng với giáo dân dựng một nhà thờ nhỏ bằng vật liệu nhẹ với tên gọi là Kẻ Sặt Khu II. Từ đây họ đạo Kẻ Sặt Khu II đã chính thức được hình thành và bắt đầu phát triển. Giáo họ Kẻ Sặt Khu II thời gian này trực thuộc Giáo xứ Kẻ Sặt I (Kẻ Sặt ngày nay). Năm 1958, Kẻ Sặt khu II được nâng lên thành Giáo xứ với tên gọi Giáo xứ Kẻ Sặt II. Năm năm sau, trên tinh thần tích cực mở mang họ đạo, Cha Đaminh cùng với giáo dân xây dựng nhà thờ mới bằng tường gạch, mái tôn.

Năm 2000, để khỏi trùng tên “Kẻ Sặt”, Đức Cha Phaolô Maria đã đổi tên Giáo xứ Kẻ Sặt II thành Giáo xứ Hòa Hiệp với mong muốn giáo dân trong Giáo xứ sống an hòa, hiệp nhất yêu thương và cùng chung tay xây dựng Giáo xứ ngày thêm tốt đẹp.

Ngày 27/10/2012, Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc về chủ sự lễ Cung Hiến Thánh Đường và Thánh Hiến Bàn Thờ Giáo xứ Hòa Hiệp, hạt Hố Nai.
Thông tin trên theo website Giáo phận Xuân Lộc và Giáo xứ giáo họ Việt Nam

Một số hình ảnh Nhà thờ Hòa Hiệp ngày 15/12/2015. Ảnh: Phạm Hoài NhânComments