A.06. Giáo phận Phú Cường

Giáo phận Phú Cường (tiếng Latin: Dioecesis Phucuongensis) là một giáo phận Công giáo Rôma tại Việt Nam. Địa giới giáo phận rộng 9.543 km², tương ứng các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, huyện Bình Long và Lộc Ninh của Bình Phước, và huyện Củ Chi của Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011, giáo phận có khoảng 125.274 giáo dân (chiếm khoảng 4,85% dân số), 140 linh mục và 78 giáo xứ

Giám mục cai quản giáo phận từ năm 2012 là Giuse Nguyễn Tấn Tước.
Tòa Giám mục Phú Cường

Địa chỉ : 444 Cách Mạng Tháng Tám, P. Hiệp Thành, Tx. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel : (650)-822-860 (650)-821-714
Web site :http://www.giaophanphucuong.org
Năm thành lập : 14-10-1965
Diện tích : 9.543 km2
Số Giáo dân : 125.274
Số Giáo hạt : 7
Số Giáo xứ : 78
Số Linh mục : 140
Số Nữ tu : 405

Lược sử:

Lịch sử giáo phận ghi nhận lần đầu với ghi chép của linh mục Adrien Launay "Tại Lai-thiu (Lái Thiêu), năm 1747 có 400 giáo hữu". Khoảng 40 năm sau, tháng 7 năm 1789, Giám mục Bá Đa Lộc chuyển Chủng viện ở Chantaburi (Thái Lan) về Lái Thiêu (chừng 40 chủng sinh) và cử thừa sai Boisserand làm giám đốc. Sự kiện này có thể xem như ở vùng địa phận Phú Cường thời bấy giờ đã có nhiều họ đạo thuộc Giáo phận Đàng Trong. Sau gần 100 năm phát triển, vùng Phú Cường đã thành lập nhiều cơ sở, giáo xứ như Lái Thiêu, Búng, Tân Quy, Tha La, Brơ-Lam… thuộc Giáo phận Tây Đàng Trong.

Ngày 14 tháng 10 năm 1965, Giáo hoàng Phaolô VI ra Sắc chỉ “In Animo Nostro”, cắt năm tỉnh Bình Dương, Bình Long, Phước Thành, Hậu Nghĩa và Tây Ninh thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn để thành lập Giáo phận mới Phú Cường và đặt Giám mục Giuse Phạm Văn Thiên làm giám mục tiên khởi.

Theo Wikipedia