A.04. Giáo phận Đà Lạt

Giáo phận Đà Lạt (tiếng Latin: Dioecesis Dalatensis) là một giáo phận Công giáo Rôma tại Việt Nam. Hiện nay, giáo phận có diện tích rộng 10.172 km², tương ứng với địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Số giáo dân Công giáo chiếm khoảng hơn 20% tổng dân cư trên địa bàn, nhiều người trong số họ thuộc các dân tộc thiểu số. Thành phần chính của giáo phận là dân tộc Kinh, bên cạnh đó thì còn hai sắc tộc khác là K'Ho và Churu. Hiện nay, cai quản giáo phận là giám mục Antôn Vũ Huy Chương.
Tòa Giám mục Đà Lạt

Địa chỉ : 9 Nguyễn Thái Học, P. 1, Thành Phố Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng
Tel : [84]-(63)-822-415 - [84]-(63)-824-665
Fax : [84]-(63)-830-112
E-mail : tgmdl@hcm.vnn.vn
Web-site: http://www.simonhoadalat.com
Năm thành lập: 1960
Diện tích: 10,172 km2
Số Giáo dân : 350,000
Số Giáo hạt : 5
Số Giáo xứ : 62
Số Linh Mục : 187
Số Nữ Tu Sĩ : 690
Số Nam Tu Sĩ : 167

Lược sử:

Phần đất thuộc Giáo phận Ðàlạt ngày nay, xưa kia là cao nguyên Trung bộ thuộc Giáo phận Ðông Ðàng Trong (1844). Nhưng năm 1907, cả vùng đất Bình Thuận và Lâm Ðồng bây giờ được sát nhập vào Nam Kỳ Lục Tỉnh và thuộc giáo phận Tây Ðàng Trong, rồi Giáo phận Sài Gòn (1924). Năm 1920, Giáo xứ Ðàlạt được thành lập. Năm 1927, có thêm Giáo xứ Djiring do Cha Jean Cassaigne coi sóc. Cũng từ năm này, nhiều người công giáo từ miền Trung và miền Bắc đến lập nghiệp trên vùng cao nguyên này, nhất là đợt di cư năm 1954 - 1955 khiến số giáo dân tăng vọt và nhiều xứ đạo hình thành. Giáo phận Ðàlạt được thành lập do sắc chỉ của Ðức Gioan XXIII ngày 27.11.1960, gồm ba tỉnh Tuyên Ðức, Lâm Ðồng, Phước Long thuộc Giáo phận Sài Gòn, và tỉnh Quảng Ðức thuộc Giáo phận Kontum. Giáo phận mới được trao cho Ðức Cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, với 81 linh mục triều và dòng coi sóc 77.324 giáo dân trên tổng số 254.669 người. Ngày 22.6.1967, hai tỉnh Phước Long và Quảng Ðức được sát nhập vào Giáo phận mới Ban Mê Thuột. Sau năm 1975, hai tỉnh Tuyên Ðức và Lâm Ðồng được gộp lại với tên gọi là Lâm Ðồng. Giáo phận Ðàlạt nằm gọn trong tỉnh này.

Theo Wikipedia
Comments