Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long

Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long tọa lạc tại 141 Lý Thái Tổ, phường 2, TP Vĩnh Long.

Nhà thờ hiện nay được khởi công xây dựng ngày 24/11/1960. Diện tích khuôn viên nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long là 7.878 km2.

Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long. Ảnh: Bùi thị Đào Nguyên trên Wikipedia

Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long. Ảnh: Giáo xứ giáo họ Việt Nam

Cung thánh Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long. Ảnh: Giáo phận Vĩnh Long

Phạm Hoài Nhân (tổng hợp)
Comments