Chùa Cảm Vu

Chùa Bàn Giản

Mặt tiền chùa

Toàn cảnh chùa
Tên thường gọi: Chùa Bàn Giản

Chùa thường gọi là chùa Bàn Giản, chùa Đông Lai, tọa lạc ở thôn Đông Lai, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Chùa được dựng vào thời Hậu Lê, được trùng tu nhiều lần vào thời Nguyễn.

Di tích hiện nay có đại hồng chung được đúc vào thế kỷ XVII, một số công trình kiến trúc, chạm khắc có giá trị nghệ thuật, như gác chuông, các tượng tròn ở chánh điện: pho tượng Quan Âm Tống tử (cao 1,15m), tượng Chuẩn Đề (cao 1,15m), tượng Hộ Pháp (cao 2m) v.v...

Chùa là ngôi danh lam ở Vĩnh Phúc xưa nay.

Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận    Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường

Comments