Chùa Pôthisalareaj (Khmer)

Cổng chùa

Mặt sau chùa

Ngôi chánh điện

Tượng sư tử

Tên thường gọi:
Chùa Kompong, chùa Ông Mẹk

Chùa thường được gọi là chùa Ông Mẹk, chùa Kompong, tọa lạc tại số 50/1 đường Lê Lợi, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. ĐT: 074.867009. Chùa thuộc hệ phái Nam tông (Khmer).

Chùa có diện tích 12.900m2. Tư liệu của chùa cho biết, chùa được xây dựng từ năm 642, trùng tu năm 1604, 1978.

Chùa có tên là Kompong, nghĩa là bến đò, hay là chùa tượng Phật trong ao, từ câu chuyện kể li kì, là nguyên nhân dời chùa từ sân vận động về địa điểm hiện nay vào năm 1604. Chuyện được Sư Cả kể vắn tắt là, ngày trước, mấy chú mục đồng phát hiện một tượng Phật bằng gỗ trong ao, dưới cây bồ đề, mới báo các cụ trong phum sóc ra thỉnh tượng về chùa, nhưng các cụ không lấy tượng lên mặt ao được. Vị trụ trì được một vị khách tăng mách bảo, đã tổ chức lễ cầu an, lấy 7 sợi chỉ buộc vào tượng Phật thì kéo lên được. Cây bồ đề ngày nay không còn, tượng Phật bằng gỗ được đặt bên trong pho tượng Phật lớn, cao 3m, được đúc bằng ciment.

Chùa có tên Ông Mẹk là tên vị Sư Cả xây dựng chùa. Người Việt trong vùng đã lấy tên ngài đặt tên chùa.

Chùa đặt Trường trung cấp Phật học Nam tông Khmer. Ngôi Tăng xá Đại Đoàn Kết được xây dựng từ năm 2001 tạo điều kiện tốt cho quý Sư ở các nơi về tu học ở chùa.

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường