Chùa Kim Sơn

Chùa Kim Sơn - 1989

Chùa Kim Sơn - 2006

Tam quan chùa - 2003 (đang trùng tu)

Phòng tranh và thư pháp Hoa ưu đàm

Tên thường gọi:
Chùa Kim Sơn

Chùa tọa lạc tại số 76 đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.9900127. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Sách Danh mục tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường Thành phố Hồ Chí Minh của Thành hội Phật giáo TP. HCM (NXB. Thành phố Hồ Chí Minh, 2001) cho biết chùa do bà Nguyễn Thị Chanh lập vào năm 1908. Chùa là nơi đặt Trường Phật học Ni đầu tiên tại miền Nam.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm là: NT Thích Nữ Diệu Tấn, Ni sư Thích Nữ Viên Phú, Sư cô Thích Nữ Thiện Tường, Sư cô Thích Nữ Thiện Phượng.

Trụ trì hiện nay là Ni trưởng Thích Nữ Như Bổn.

Hàng năm, chùa tổ chức giỗ Tổ Phi Lai và NT Thích Nữ Diệu Tấn vào ngày 15 tháng hai âm lịch.

Chùa đang tổ chức đại trùng tu từ năm 2003 (đến tháng 11-2006 đã gần hoàn thành).

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường