Tượng đài Quan Âm

Toàn cảnh tượng đài

Tên thường gọi:
Chùa Quan Âm

Tượng đài được xây trên núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Có 145 bậc cấp dẫn lên tượng đài.

Tượng đài được xây dựng vào năm 1969. Tượng đài đã được đại trùng tu  vào năm 1999. Tượng đài Quan Âm cao 21m, phần tượng cao 14m, đài cao 7m, diện tượng cao 2,2m, trọng lượng 24,6 tấn xi măng.

Đây là tượng đài Quan Âm lộ thiên lớn nhất tại Thừa Thiên – Huế.

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường

Comments