Chùa Trúc Lâm

Chùa Trúc Lâm

Mặt tiền chùa

Tam quan chùa

Tên thường gọi:
Chùa Trúc Lâm

Chùa tọa lạc ở xã Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. ĐT: 054.825988, 054.836442.Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Chùa được Sư bà Diệu Trường kiến lập năm 1903. Hòa thượng Giác Tiên khai sơn và trụ trì đầu tiên, kế tiếp là Hòa thượng Mật Tín. Hòa thượng Mật Hiển trụ trì và tổ chức trùng tu ngôi chùa. Năm 1931, Hội An Nam Phật học ra đời tại chùa, là cơ sở Viện Phật học đầu tiên tại Huế.

Chùa còn giữ được bản kinh Kim Cang bằng chữ Hán. Bản kinh thêu gần 7000 chữ bằng chỉ ngũ sắc trên nền gấm do Sư bà Diệu Tâm ở Sài Sơn thực hiện trong nhiều năm vào triều Cảnh Thịnh (Tây Sơn).

Kinh Kim Cương, dài 1.150 met, rộng 0,245 met, có từ triều Tây Sơn

Chỉ ngũ sắc thêu trên nền gấm kinh Kim Cương

Tháp Tổ sư Nguyên Thiều
Trụ trì chùa là Hoà thượng Lưu Đoan và Hoà thượng Lưu Hoà

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường

Comments