Hòa Bình


Không có thông tin về chùa ở Hòa Bình
Tên thường gọi:


Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường