Cao Bằng


Không có thông tin về chùa ở Cao Bằng
Tên thường gọi:


Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường