Chùa Tây Tạng

Chùa Tây Tạng

Mặt tiền chùa

Tượng Tổ sư Đạt Ma

Tên thường gọi:
Chùa Tây Tạng

Chùa tọa lạc trên một ngọn đồi thấp thuộc phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650.823020. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Chùa do Hòa thượng Nhẫn Tế Chơn Phổ sáng lập vào năm 1928, có tên là chùa Bửu Hương. Đến năm 1937, chùa được đổi tên thành chùa Tây Tạng.

Điện Phật được bài trí trang nghiêm với khá nhiều tượng chư Phật, Bồ tát.

Trụ trì  là Hòa thượng Thích Tịch Chiếu.

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường