Chùa Xvâyton (Khmer)

Cổng chùa

Chùa Xvay-ton

Toàn cảnh chùa

Tên thường gọi:
Chùa Xà Tón

Chùa Xvay-ton (chùa Xà Tón) tọa lạc ở khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, là một trong những ngôi chùa cổ của đồng bào dân tộc Khmer. ĐT: 076.874697. Chùa thuộc hệ phái Nam tông (Khmer).

Chùa được dựng sơ sài vào thế kỷ XVII. Đến năm 1896, chùa được xây dựng kiên cố cho đến nay.

Xvay là khỉ, Ton là kéo. Tên chùa được người dân tộc Khmer đặt cho vùng đất ngày trước còn hoang vu, ít người ở và trên cây nhiều đoàn khỉ sinh sống.

Những ngày lễ hằng năm ở chùa là: Lễ Chol Chnam Thmay (lễ vào năm mới), lễ Pisat Bochia (lễ ơn Phật), lễ Chol cà sa (lễ cấm cung sư sãi), lễ Đolta (lễ ông bà) và lễ Dâng y (lễ cúng dường quần áo cho sư sãi)...

Chùa có bộ kinh lá nhiều nhất, đã được xác lập kỷ lục Việt Nam và nhận cúp kỷ lục vào ngày 02-01-2006.

Kinh lá

Mặt sau chùa

Đại đức trụ trì Kosala đã cho trùng tu ngôi chùa vào năm 1999.

Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường