Đền Nghiêm - Nơi còn lưu giữ nhiều sắc phong quý

đăng 01:13, 24 thg 2, 2021 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 01:00, 20 thg 4, 2021 ]
Di tích lịch sử văn hóa và cách mạng Đền làng Nghiêm (còn gọi là Đền Nghiêm), xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương hiện còn lưu giữ 8 sắc phong quý có niên đại hàng trăm năm.

Đền là nơi thờ Thiên Uy Tôn Thần, Thôi Quan Tôn Thần và Hà Thanh Tôn Thần - là 3 vị quan họ Bùi.

Dưới thời Lê Trung Hưng dòng dõi Khai quốc công thần Bùi Bị đã có công xây dựng và bảo vệ quê hương.

Tại đền đã chứng kiến cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. Đêm 18-8-1945 đội tự vệ của huyện tập kết tại đây, tiến vào huyện đường Quảng Xương (lúc đó đóng tại làng Bùi) bắt tri huyện Lê Nguyên Kháng nộp vũ khí, ấn tín và hồ sơ đầu hàng cách mạng.

Sáng 22-8-1945 sân và nội tự đền đã được chuyển thành sân vận động của huyện. Cuộc mít tinh chào mừng lễ ra mắt của UBND cách mạng lâm thời huyện Quảng Xương có hàng vạn quần chúng tham gia được tổ chức tại đây.

Ông Nguyễn Hữu Cử, Thủ từ trông coi đền 28 năm qua cho biết: Nhiều sắc phong được người dân gìn giữ nguyên vẹn và được ép plastic. Nét chữ và triện vua ban còn sắc nét và những sắc phong này được bảo quản trong hộp.

Các sắc phong ở đây được vua ban dưới triều: Minh Mệnh, Thiệu Trị, Duy Tân, Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái, Khải Định. Có 5 đạo phong cho Thiên Uy Tôn Thần, 1 đạo phong cho Hà Thanh Tôn Thần và 2 đạo phong cho Thôi Quan Tôn Thần.

Đây là những bằng chứng ghi nhận công lao xây dựng và bảo vệ quê hương của 3 vị thần họ Bùi.

Những sắc phong này đã được dịch ra chữ quốc ngữ để người dân dễ tiếp cận

Tại Đền Nghiêm còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ như long ngai, thẻ bài, đồ thờ, các bệ đá cắm cờ. Đây đều là các di vật từ thời Lê.

Trong những năm qua được sự quan tâm của chính quyền, đóng góp của Nhân dân địa phương và những người con xa quê nên đã xây dựng lại cổng đền, khuôn viên, tường rào và một số hạng mục trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Đền Nghiêm đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 2011. Việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và cách mạng của di tích không chỉ được chính quyền mà còn được đông đảo người dân địa phương quan tâm.

Thu Thủy
Comments