Website VINACOM Garden do Phạm Hoài Nhân và một số bạn hữu thực hiện, nhằm mục đích trò chuyện - giới thiệu với các bạn về văn hóa, du lịch của từng địa phương trên đất nước Việt Nam.

César nói: Veni - Vidi - Vici (I come - I see - I conquer), phải chăng chúng ta nên đặt cho mình là I come - I see - I feel? Tôi đã đến, đã thấy, đã cảm nhận.

Chúng tôi rất mong muốn được sự chia sẻ và đóng góp thông tin từ tất cả các bạn để website này phong phú hơn và là một nơi để chúng ta  thưởng thức niềm vui cảm nhận đất nước Việt Nam.

Hiện giờ website chỉ mới tạm thời thu thập một số thông tin của Đồng Nai, bố trí thành 1 trang web riêng http://dongnai.vncgarden.com. Rất mong được sự cộng tác của các bạn để có thông tin phong phú hơn cho các địa phương khác.


Phạm Hoài Nhân

P1002, nhà A4, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh
Biên Hòa, Đồng Nai

Email: hoainhan@vncgarden.com

Bạn có thể điền thông tin vào form sau đây để liên lạc với chúng tôi:

Công ty Đắc Nhân