Chợ Việt Nam‎ > ‎

Yên Bái

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Yên Bái có 103 chợ.
Yên Bái không có chợ loại 1(theo Wikipedia)

Bài viết về Chợ


Comments