Chợ Việt Nam‎ > ‎

Vĩnh Phúc

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014,  Vĩnh Phúc có 76 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở  Vĩnh Phúc (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Vĩnh Yên                           10.918

Chợ Đồng Tâm                          8.000

Chợ Phúc Yên                         17.000 

Chợ Lập Thạch                        11.000

Chợ Giang                                14.000

Bài viết về Chợ


Comments