Chợ Việt Nam‎ > ‎

Vĩnh Long

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Vĩnh Long có 112 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Vĩnh Long (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Vĩnh Long                         16.869 

Chợ Bình Minh                         10.000 

Chợ Long Hồ                            10.000

Chợ Mang Thít                         10.000 

Chợ Tam Bình                          10.000 

Chợ Trà Ôn                              10.000 

Chợ Vũng Liêm                        10.000

Comments