Chợ Việt Nam‎ > ‎

Tuyên Quang

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Tuyên Quang có 92 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Tuyên Quang (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Tam Cờ                            19.624

Bài viết về Chợ


Comments