Chợ Việt Nam‎ > ‎

TP. Hồ Chí Minh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, TP. Hồ Chí Minh có 240 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở TP. Hồ Chí Minh (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ An Đông                           20.000 

Chợ Phạm Văn Hai                  10.800

Chợ Bà Chiểu                          10.000 

Chợ Bến Thành                        10.000 

Chợ Xóm Chiểu                         5.000 

Chợ Hoà Bình                            3.600  

Chợ Bình Tây                           19.000  

Chợ Hóc môn                            4.000  


Comments