Chợ Việt Nam‎ > ‎

Tiền Giang

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Tiền Giang có 174 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Tiền Giang (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Gạo                                  10.000  

Chợ Gò Công                           10.000 

Chợ Mỹ Tho                             10.000  

Chợ Vĩnh Bình                          10.000 

Comments