Chợ Việt Nam‎ > ‎

Thừa Thiên - Huế

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Thừa Thiên - Huế có 158 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Thừa Thiên - Huế (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Đông Ba                           22.759

Chợ Tây Lộc                            14.420 

Comments