Chợ Việt Nam‎ > ‎

Thanh Hóa

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Thanh Hóa có 433 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Thanh Hóa (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Triệu Sơn                         10.000 

Chợ Vườn Hoa                        18.000

Chợ Bỉm Sơn                           10.000

Chợ Thiệu Hoá                         10.000

Chợ Quảng Xương                  10.000

Chợ Nga Sơn                           10.000

Comments