Chợ Việt Nam‎ > ‎

Thái Nguyên

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Thái Nguyên có 139 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Thái Nguyên (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Thái Nguyên                     10.000

Bài viết về Chợ


Comments