Chợ Việt Nam‎ > ‎

Thái Bình

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Thái Bình có 241 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Thái Bình (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Bo                                     16.000 

Chợ Thẫm                                10.000 

Chợ Quỳnh Côi                        13.000 

Chợ Tây                                   10.000  

Chợ Đông Hưng                      10.000 

Chợ Nêu                                   10.000 

Chợ Tiền Hải                            10.000 

Chợ Khô                                   10.000 

Chợ An Bài                               11.500

Chợ Tháu                                 13.000 

Chợ Hồ                                     12.500

Bài viết về Chợ


Comments