Chợ Việt Nam‎ > ‎

Tây Ninh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Tây Ninh có 104 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Tây Ninh (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Tây Ninh                           15.000

Chợ Long Hoa                          25.600

Chợ Trảng Bàng                      10.000 

Chợ Gò Dầu                             10.000

Chợ Tân Châu                         10.000 

Bài viết về Chợ


Comments