Chợ Việt Nam‎ > ‎

Sơn La

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Sơn La có 119 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Sơn La (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Trung tâm                         10.000

Bài viết về Chợ


Comments