Chợ Việt Nam‎ > ‎

Sóc Trăng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Sóc Trăng có 132 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Sóc Trăng (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Kế Sách                           10.000

Chợ Sóc Trăng                        10.000

Comments