Chợ Việt Nam‎ > ‎

Quảng Trị

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Quảng Trị có 80 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Quảng Trị (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Đông Hà                           41.000

Chợ Quảng Trị                         16.000 

Chợ Lao Bảo                            35.000

Chợ Cam Lộ                            10.000 

Chợ Gio Linh                            10.000

Chợ Hải Lăng                           10.000

Chợ Đa krông                          10.000 

Chợ Vĩnh Linh                          10.000 

Chợ Hướng Hoá                      10.000

Comments